• ΑΡΧΙΚΗ

Περίληψη Διακήρυξης Α' Επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του παραρτήματος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής-Μουσείου Αλέκου Κοντόπουλου στο Κοντόπευκο

Περίληψη Διακήρυξης Α' Επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του παραρτήματος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής-Μουσείου Αλέκου Κοντόπουλου στο Κοντόπευκο

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του παραρτήματος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής-Μουσείου Αλέκου Κοντόπουλου στο Κοντόπευκο

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του παραρτήματος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής-Μουσείου Αλέκου Κοντόπουλου στο Κοντόπευκο

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου»

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, πρόκειται να αναθέσει τον  καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων της με παροχή υπηρεσίας, όπως ακριβώς αναφέρεται στην απόφαση 39/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α: 71ΝΩ46911Ξ-ΥΨΑ, ΑΔΑΜ: 17REQ006092126).

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email