ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΣTATIΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

58.517  Δανεισμοί  βιβλίων

34.335 Κεντρική Βιβλιοθήκη-24.182 Παράρτημα Κοντόπευκου

29.619  Βιβλία για ενήλικες-28.898  Βιβλία για παιδιά

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ:  980

Εκτύπωση Email